Každý si utváří různé rituály, snídání, balení cigarety, pití kávy. Pokusili jsme se vytvořit dva souběžné rituály. Jeden ranní — káva a cigareta. Virtuálně ve videomontáži. Druhý, odpolední meditace reálně na jiném, ale podobném místě. Akce pro performance meeting AKT — mezi realitou a fikcí. (mezi realitou a fikcí leží virtuální realita)

Each can make up various rituals, breakfast, pack of cigarettes, drinking coffee. We have tried to create two parallel rites. One morning ritual — coffee and cigarettes. Virtually in a video montage. Second — afternoon meditation actually on a different, but similar location. Events for the performance meeting AKT — between reality and fiction. (between reality and fiction is virtual reality)

Back to top Arrow