Aleš Zapletal: Obrazy filozofie a tělesná mysl
30. 5. — 30. 6. 21
instagram

Pojem „obrazy filozofie“ označuje zvláštní okruh děl propojujících vizuální vyjádření a filozofické myšlení. Jedná se o obrazy a ilustrace, jež vznikly v přímé reakci na konkrétní filozofické texty, a je tedy možné části těchto vizuálních objektů spojovat s konkrétními úryvky a myšlenkami zdrojového literárního textu.

V disertační práci, na níž je výstava založená, je selektivně popsána historie tohoto opomíjeného žánru od středověkých rukopisů po ojedinělé ukázky ze současnosti. Autor hledá příčiny úpadku obrazů filozofie v kontextu moderní vědy a filozofie (filozofie po Descartovi) a převládajícího vyloučení obrazů filozofie z moderního a postmoderního umění, a uvažuje o možnostech jejich oživení.

K pochopení funkce obrazů filozofie jsou využity přístupy současné kognitivní vědy. Rozbor vybraných příkladů poukazuje na hojný výskyt konceptuálních metafor a tzv. Obrazových schémat, zakládajících smysluplnost těchto vyobrazení. Autor poukazuje na nevýrokový charakter zmíněných kognitivních struktur a vysvětluje jím rozkol mezi obrazy filozofie a moderní filozofií.

Součástí instalace jsou také kresby, které pro ni autor speciálně vytvořil, aby tak v praxi testoval možnosti pojednávaného žánru v kontextu současného umění, filozofie a uměleckého výzkumu.

 

Back to top Arrow