Syndrom falešné paměti
2018
digitální video 15:40min

Pracuji zde s pamětí místa – Stará Ľubovňa – města na severovýchodě Slovenska. V minulosti bylo domovem různých menšin. Tyto menšiny vedle sebe po generace v míru žily, ale v důsledku dramatických událostí 20. století je toto soužití jen vzpomínkou. Snažím si představit, jak asi vypadal Němec, který tady žil, co asi dělal a jak asi vypadal židovský chlapec, jaké tady měl dětství? A co Slováci? Vzhledem k vymazané paměti místa vytvářím syntetickou vzpomínku na základě vlastní paměti, z těchto lidí se stává jen archetyp národnosti – umělá vzpomínka.

False Memory Syndrome
2018
digital video 15:40min

I work here with the memory of the place - Stará Ľubovňa - a town in the northeast of Slovakia. In the past, it was home to various minorities. These minorities lived side by side in peace for generations, but as a result of the dramatic events of the 20th century, this coexistence became only a memory. I try to imagine what a German who lived here was look like and what was he doing for life. What did a Jewish boy look like, what was his childhood here? What about the Slovaks? Because of the erased memory of this place I create a synthetic memory based on my own memory, these people become just an archetype of their nationality - an artificial memory.

Back to top Arrow